Regulamin Newslettera

 1. Witryna https://mbackdrops.pl umożliwia zapisanie się do newslettera i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnego newslettera wysyłanego przez Studio Kreatywne Magdalena Rączka z siedzibą w Krakowie przy ul. Sarego 18/1, 31-047, zwane dalej Studio Kreatywne.
 2. Zapis do newslettera wymaga podania adresu e-mail, imienia oraz opcjonalnie nazwiska. Adres e-mail będzie służył jedynie do wysyłania wiadomości w ramach usługi newslettera.
 3. Po zapisaniu się do newslettera będą Państwo otrzymywać informacje związane w treściami publikowanymi na stronie https://mbackdrops.pl. Informacje zawarte w newsletterze mogą stanowić informację handlową, w rozumieniu art. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która dotyczyć może zarówno Studio Kreatywnego, jak i jej partnerów.
 4. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera – przez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego na końcu każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera.
 5. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące newslettera należy zgłaszać na adres [email protected]. Studio Kreatywne podejmie starania, aby odpowiedzieć na Państwa pytania w ciągu 10 dni roboczych.
 6. Administratorem Państwa danych osobowych jest Studio Kreatywne Magdalena Rączka z siedzibą w Krakowie przy ul. Sarego 18/1.
 7. Przetwarzane są następujące kategorie Państwa danych osobowych: adres e-mail (przy czym w Państwa adresie może znajdować się również informacja o: imieniu i nazwisku oraz pracodawcy), imię oraz nazwisko.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu otrzymania od Państwa żądania zakończenia subskrypcji newslettera.
 9. Państwa dane są udostępniane następującym kategoriom podwykonawców Administratora (Studio Kreatywne): UAB “MailerLite” (operatora serwisu Mailerlite) w celu zapewnienia obsługi technicznej newslettera.
 10. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest umowa na świadczenie nieodpłatnej usługi newslettera – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 11. Przysługuje Państwu prawo do:
  a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
  b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
  c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
  d) przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
  e) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 12. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres [email protected]. Ponadto żądanie usunięcia danych (rezygnacja z subskrypcji) może być zrealizowane przez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego w stopce każdej wiadomości newslettera.
 13. Niniejszy regulamin obowiązuje od 10 maja 2021 roku.
Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00